عصيان رنگها

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عصيان رنگها

 

 

پشت درهاي شكسته

دلم مثل يك درد به خود مي پيچد

 

در اين سرا كه صداي درختها را به دار مي آويزند

جاي لبخند بي صداي من كجاست؟

 

در سكوت خشمگين باورهاي من

تپش عصيان رنگهاست

و رنج بي پايان يك نگاه

                 كه ابرهاي خاكستري را به مبارزه خواهد خواند

 

 

                                       20/4/78

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
زئوس

هنوز هم نميتونم برای نوشته هات نظری در خور و شايسته بدم ... عجيبه ... اينقدر که عميق مينويسی .... گيج ميشم ....