من نامم را به سایه ها نگفتم

اما شب نام مرا می دانست

من به خورشید نامم را نگفتم

اما نور راه خانه مرا می دانست

روز به روز به غربت شب های بی کسی نزدیکتر می شویم! به هر سو که نگاه کنی به جز نامردمی و به عبارتی ناآدمی چیزی نمی شود دید.

هر چه می کنم که امروز را تبریک بگویم نمی شود انگار  چیزی جلوی مرا می گیرد. چیزی که نمی دانم چیست.

روز مرد؟ با مردها بد نیستم همه ماها برادر  همسر   پدر  و فرزند پسر داریم. اما اینکه این روز روز مرد باشد  در این دوران که مردی کم است و جوانمردی راه گم کرده است کمی مشکل است.

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدی

سلام رفیق..خوبی؟ می گم به من سر زده بودی اومدم برا تشکر واسه سر زدنت و کامنتت..بازم از این کارا بکن..می بخشی کوتاه می نویسم چون باید به 130 تا وبلاگ دیگه هم سر بزنم.این بار سرم خیلی شلوغ شد! .آپ کردی این بار قابل دونستی خبرم کن...هم بیام..هم بخونم و .....تا بعد!