كاش صحيح حرف زدن را بلد بوديم.

مگذار از برت اي دوست كه رنجيده روم

سر خود گيرم و با خاطر غمديده روم

هر چه از ديده رود مي رود از دل، آري

رفته ام از دل و غم نيست گر از ديده روم

شاعر؟: يادم نيست.

چرا بعضي وقتها نمي توانيم با هم ديگر حرف بزنيم؟ چرا  بعضي وقت ها توي دلمان حرف ديگري است ولي به زبان، چيز ديگري مي گوييم؟

مي دانم كه صريح ترين و صادقترين هايمان هم همينطورند. حتي اگر آخر” از خود متشكري“ هم كه باشند، باز شايد مثل من سكوت را ترجيح دهند. فقط همين.

اما حرف زدن چقدر خوب است يا حتي نوشتن ....

اما اگر به صداقت باشد.

گاه ترجيح مي دهم اگر قرار است كه دروغ بگوييم و دروغ بشنويم، سكوت بينمان باشد.

دنياي غريبي است اين دنياي معنوي كه در آن زندگي مي كنيم. تكليف دنياي مادي كه روشن است. تقسيم اراضي، جغرافيا، آسمان...زمين .....ستاره ها ...و و و ....

اما اين دنيا... امان از اين دنيا كه روزگاري فكر مي كردم كه وقتي در جعبه اسرار باز شد و همه معنويات و غيرمعنويات پرواز كردند، فقط اميد مانده بود و بس. اما امروز مي بينم كه ، نه .... هنوز حرفهاي زيادي براي گفتن و نگفتن دارد.

بعضي از حرف ها رو بايد ديد، بعضي از حرفها گفتني نيست“

/ 4 نظر / 3 بازدید
الهام

بهناز جان سلام تو وب نسترن شما رو پيدا کردم... خيلی از آشنايی با شما خوشحالم... خيلی قلم ساده و نافذی داری...

***serenade***

سلام من آپ هستم .... خوشحال میشم تشریف بیارید