سفر به خاطره

اولين بار است که در اين ساعت پشت صفحه مانيتور می نشينم اين برای من يعنی زندگی شبانه را تجربه کردن! با اينکه ساعت ۸، شب نيست. نمی دانم باز هم نوشته هايم بر باد خواهند رفت يا نه چون ديروز پس از کلی کلنجار رفتن با خودم ، سعی کردم تا بدون آنکه خودم را و عقايدم را سانسور کنم، بنويسم اما وقتی که دگمه فرستادن را فشار دادم، خود کامپيوتر همه نوشته هايم را سانسور کرد! نمی دانم باز هم روزی آن مطالب را خواهم نوشت يا دوباره در مغزم بايگانی خواهم کرد و يا با يک سری از نوشته هايم در ته کارتن های کتاب به ياد فراموشی خواهم سپرد. نمی دانم... هنوز نمی دانم. بيرون شب است. شب يعنی اينکه آسمان سياه است و پر از ستاره.... البته در آسمان کودکی من. چون الان که نمی توان هيچ ستاره ای را ديد. چقدر از آن روزهای پر نور و شاد کودکی دورم. چقدر دلم می خواهد که مرا در آن حياط خانم خ رها کنند تا به بچگی هايم برگردم و لابه لای درختان انگور باز هم رسيده ترين را انتخاب کنم.... اما همه چيز در آن زمان دست نخورده مانده است من می دانم که کودکی همه ما در همان زمان که زيباترين زمانمان بوده ، منتظر برگشتمان مانده است. من هنوز هم کوچه پس کوچه های مستوفی را به خاطر می آورم. چه آن زمانها که بچه تر بودم و با دوچرخه می شناختم و چه آن زمان ها که بزرگتر شده بودم و يواشکی و دزدکی با شهريار قدمی با هم می زديم در حاليکه من از اينکه کسی ما را ببيند به شدت می ترسيدم. برادرم آنقدر غيرتی بود که وقتی اسمش می آمد که در دوراهی يوسف آباد سوار ماشين شده، دوستان من هم به جنب و جوش در می آمدند چه برسد به خود من که آماج تير تمام غيرتش بودم. نمی دانم شايد يک روزی اين نوشته ها را بخواند و با خودش کيف کند که چقدر توی پارک شفق ازش حساب می بردند اما برای من امروز که سالها از آن روزها دورم، يادآوری آن خاطرات شيرين است با تمام استرسی که آن روزها داشتم. شيرين ترين آن هم عشقی است که در همان روزها مدفون مانده و نه کسی توانسته جايش را بگيرد و نه کسی توانسته از بين ببردش. رمانتيک نيستم يا شايد خيلی زيادی باشم اما آنچه که تجربه اين همه سال به من فهمانده است اين بوده که زمان به سرعت برق گذشته است و من آدمهايی را گم کرده ام که برای بسياری از آنها تلاش نکرده ام و برای بسياری هم جبر زمانه نگذاشته است. اما در درون باغ آلبالوی من که می دانم تک تک آدمها هر کدام يکی از اين باغها را دارند، حيات سرشار از زندگی جاری است و من در تمام فصول سال از بارش شکوفه های سفيد آن لذت می برم. مهم نيست که آسمان سياه است مهم نيست که لباس من سياه است مهم اين است که دل من به سپيدی همان شکوفه ها سفيد است.

/ 3 نظر / 2 بازدید
زئوس

بهستانی عزيز ... ديروز به ديدارت آمدم ... هرچه تلاش کردم و هرچه ديدمت ؛ يارای سخن گفتنم نبود ... چندی نشستم و در سکوت ديدمت و بعد .... اما امروز ... گاهی فکر ميکنم که چه خوب ميشود همه درون را بريزم بيرون ... درکت ميکنم که گاهی عاجز ميشود انسان برای خلق نوشته ايی از آنچه که در درون انسان جاری است ... اما همين که زندگی برايت جاری است ... همين که لذت ميبری از لحظه لحظه ثانيه ها ... همين که وقتی درونت را مينويسی اما بهترين دوستت نميداند که اين ؛ نوشته توست و تو لذت ميبری از اين احساس ها ... همه اين همين ها زيباست ... نمي دانم که برادرت را ديروز و امروز ديده ای يا نه ... اگر جايت بودم و ميتوانستم به ديدارش روم ؛ ميرفتم و او را دعوت ميکردم به لحظاتی نشستن روی يکی از نيمکت های پارک ... دعوت ميکردمش به دقايق گذشته ... شايد چند سطری هم شوخی ... شايد ۲ تا بستنی چوبی ؛ ن هم از نوع يخی اش... آن وقت ميبينی که حتی يک سياه پوش هم ميتواند دنيای بيرونش را مانند دنيای درونش به سفيدی شکوفه ها کند... من جايت بودم اگر ... سياه ديگر نمیپوشيدم ...

آهو خانم

تو از پشت ابرها می آیی همانند خورشید زندگی ام را نورباران می کنی چشمۀ حیاتم را جوشان می کنی از پنجرۀ قلبم میتابی و آنرا زرین میکنی مرا در حریر پرتو طلایی ات محصور میکنی سبز سبزم می کنی ، شاداب شادابم می کنی گل زیبای عشق را در من هویدا می کنی دوستی را ازمن می خری در خود تجلی میکنی مست و مسخم می کنی خورشید پرستم می کنی یکهو هوا ابری میشود خود را پنهان میکنی من را پریشان می کنی غرق در تاریکی ام مرگ را الهام می کنی.....

زئوس

دوباره سلام ... راستی ؛ يادم رفت بگويم که مدتهاست که اين عشق بدون حاصلی و فقط با خاطراتی بسيار به پايان رسيد ... و من به زندگی سرشار از شاديهايم با خوشبختی از حضور خدا ادامه ميدهم ... دير شد ها .... ميبخشی