......

امروز ديگه آخر آخر آخر سحر خيزي شده ام! اگه بشه يك روز صبح دماوند رو از ته خيابان فاطمي ديد، يعني:

١- هوا خيلي تميز بوده!

٢- تو عينك دودي نزده بودي.

٣- حتماً آفتاب هنوز درنيومده بوده ( نتيجه گيري از بند ٢)

٤- خيابون خلوت بوده كه تو به فكر ماشين ها نبودي و مي تونستي اطراف رو هم تماشا كني.

٥- عاشق بودي كه ماشين ها رو نديدي!( نتيجه از بند ٤)

٦- مطمئني دماوند رو ديدي؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
سوز عشق

با خودم عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ولی باز تو را دیدم و گفتم بی تو می میرم ..................................... بابا ما دماوندو نديديم ولی وبلاگت رو ديديم باحاله شما هم سری به کلبه ی خاک گرفته ی ما بزنيد شاييد شد اون ته تهاش يه چيزايی ديد که هم بشه با عينک دودی و بی عينک دودی ديد اگر چيزی هم ديديد بدون که آفتاب هنوز نزده بوده اگر هم نديديد به بزرگواری خودتون ببخشيد تا روزهای آتی به اميد ديدار

محمد درویش - زئوس الهه آسمانها

موضوع برنامه امروز راديو جوان « آلودگی هوا » بود. حدود ساعت ۷:۰۹ صبح گزارش گر راديو جوان ميگفت : از شدت آلودگی نمی تونه کوههای شمال تهران رو شفاف ببينه ... البته ايشان در شرق بود ... همينطور که به سمت مرکز می آمدم ؛ پيش خودم گفتم پس چرا آلودگی نمی بينم ... در همين فکر و خيالها بودم که به کوه هم نيم نگاهی انداختم و کوه را بسيار شفاف ديدم ... پيش خودم ميگفتم « يا من در تهران نيستم يا راديو جوان از يک تهرانی ديگر صحبت ميکرد » اين ماجرا تا حدودهای ساعت ۷:۲۰ ادامه داشت تا اينکه .... ( بقيه اش رو نمی گم ... سانسور )