اول آذر

امروز اول آذر است.

روز تولد من! اين روز و ماه را خيلي دوست دارم. كداميك از آدمها مي توانند بگويند كه روز تولدشان را دوست نداشته اند؟ روزي كه همه منتظر او  بوده اند.

اما براي من از اول تا سي آذر همه روزها روز تولد يافتن است. ماهي كه مال من است. براي بهتر ديدن و بهتر بودن و بهتر شدن.

ماههايمان را بشناسيم و تمام ١٢ ماه را ماه خودمان بدانيم.

/ 4 نظر / 3 بازدید
مظاهرشهامت

سلام . تولد شما مبارك .آذر براي من هم جالب است . سه مناسبت خوب براي خانواده . اما راستي واقعا جهان منتظر تك‌تك ما بوده ؟ موفق باشي

زئوس

امروز هم که دوم است ؛ تولدت مبارک ... چه زيبا نوشتی وقتی گفتی :ماههايمان را بشناسيم و تمام ١٢ ماه را ماه خودمان بدانيم.

زئوس

خسته شکسته و دلبسته من هستم من هستم در خاموشی نشسته ام خسته ام درهم شکسته ام من دلبسته ام من تا مرزهای خستگی رقصیده ام برف می بارد آرام آرام و من می لرزم تمام تنم می لرزد دستهایم را باز می کنم برف باید رها شوم مدام با خودم می گویم باید رها شوم هیچ چیز آرامم نمی کند ... هیچ چیز صدای ِ خدا صدای ِ آسمان نوازش ِ برف دست ِ باد اشک فریاد خشم آه هیچ چیز آرامم نمی کند چقدر خسته ام ! اشک بی اختیار خلوت من و آسمان را بهم می ریزد پرم از بغض پرم از بغض پرم از بغض پرم از بغض ... از بغض ... بغض

اهور

خوب چی می شه گفت غير از اينکه مبارکه.