تعهد

تعهدي كه مي دهي آن را براي خود ثبت كن. تعهدي كه از كسي مي گيري آن را با نوشتن ثبت كن. اين ثبت كردن، تعهد تو يا ديگري را محكم مي كند و موجب مي گردد تا به آن عمل شود.

به نظرم اين متن خيلي واقعي آمد. گاهي وقتها روزنامه ها مطالب جالبي مي نويسند. البته به نظر من فقط اين مطالب واقعي نوشته مي شوند و ساير مسائل اجتماعي حتي اگر واقعي باشند باز از پس يك توري نازك ولي محكم نگارش مي شوند.

نمي دانم مطبوعات بدون سانسور چطور هستند ولي احساس مي كنم كه اگر نويسنده ها خودشان را سانسور كنند با متني كاملاً‌ متفاوت روبرو مي شويم. براي همين است كه اگر آنها را سانسور كنند باز لااقل نوع نگرش و نوشتار آنها تغيير نمي كند اما واي به روزي كه آنها از درون مجبور به سانسور شوند! درست مثل گلي مي شوند كه تا بخواهد غنچه اش را باز كند در اثر تابش نور خورشيد بسوزد. اين مسئله براي من خيلي پيش آمده است. شايد يك روزي طنزهايم را كه به تشويق يكي از دوستان بدون فيلتر نوشته شده بود، در اينجا بنويسم. نگهشان داشته ام تا نوشتن يادم نرود وگرنه بعد از آن خيلي خودم را سانسور كرده ام. يا از ترس يا شايد هم بهم برمي خورد اگر مسئول صفحه آنها را سانسور مي كرد! به هر صورت براي آينده هم بد نيست شايد يك روزي دادم نوه هايم اين طنزهاي اجتماعي را بخوانند تا اگر اوضاع بهتر يا بدتر شده بود ، بدانند كه ما هم در اين چند سال زندگي چه عذاب ها كه نكشيديم و از نظر پيشرفت دانش جغرافيا بفهمند كه اين درياي خزر از آبي تشكيل شد كه از لب و لوچه هاي آويزان ما ريخت كه با گردن كج در برابر ميوه فروشي ها ايستاديم و به آن گوجه سبز ١٥٠٠ توماني نگاه كرديم و آه كشيديم!

/ 2 نظر / 4 بازدید
زئوس

مرسی که به وبلاگم سر زدی ... مرسی ....

زئوس

سلام... چقدر اين احساس برايم درک کردنی بود ... آره خانم بهستانی ... ننوشته ام ... مدتی است ننوشته ام ... عجيب و سخت شده ام ... انگشتانم به نوشته نميرود ... اما هزار حرف در نهام خانه دلم به در و ديوار چمگ ميزنند .... سهم من از زندگی ... شايد سهمی از نفس کشيدن هوايی اينگونه آلوده در تهران بزرگ ... و اما سجاده ام همواره بدوشم است ..............