به نظرت كدوم يك از سازها قشنگتر مي صدايند؟

كاش در اين وادي تاريك و بد

لطف تو روشنگه اين ره بود

من چه ديروز قشنگي داشتم. ديشب بزرگداشت مولانا بود، در خانه هنرمندان. به نظرم مي آيد كه قبلاً هم انگار يكبار رفته بودم. هميشه با زور بايد در اين تيپ مراسم ها شركت كنم. مثلاً وقتي به يك كنسرت مي رم  يا حتي يك تئاتر و شايد هم سينما، بعدش مي گم ديگه برنامه مي گذارم و حتماً هميشه مي رم اما ....

ديشب هم بد نبود. بخصوص كه همراه با موسيقي زنده ساز و دف هم بود. من در سازهاي ايراني عاشق دف هستم. يك حس غريبي دارد گوش كردن بهش . شب خوبي بود.

موسيقي قسمت عجيبي است در قسمتهاي مختلف زندگي. هم مي تواند تو را به اوج يك خوشحالي برساند و هم مي تواند تمام غم عالم را به دلت بريزد.

اما برعكس دف، ني هميشه غمگينم مي كند كه من نمي دانم تأثير تلقينات اطرافيان است و يا نه واقعاً در همه اين اثر را دارد.

پدرم هم خيلي قشنگ ني مي زند. يعني سالها پيش كه يكي دو بار از دستش در رفت و در صندوقچه خاطراتش را باز كرد و من و بچه ها ني او را ديديم و آويزانش شديم، يك كوچولو برايمان ني زد. ولي فقط همان و همان.

اما ديگر نه من آن بچه لوس كوچك آن سالهايش هستم كه بتوانم چشمهايم را برايش كوچك كنم تا برايم ني بزند و نه ديگر او به گمانم دل و  توانش را داشته باشد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمد درويش - زئوس الهه آسمانها

ميدانی ؛ او هنوز هم در تنهايی های خود نی ميزند ... صدايش را ميشنوم... هر دو صدا زيبا هستند ... يکی نوای پوستی که صاحب اش را برای آنکه ما لذت ببريم ؛ کشته اند و ديگری نوای نی ای که از نيستان بريده اند اش ... هر دو قصه و آوای دلهای مظلوم اند ... دلهای مظلومها هم گاهی شاد است ...

يلدا

با دف موافقم. من هر وقت دف می زنم يا دف می شنوم٬ دل ام ميريزه... غم نی هم که مولانا داستان اشو شرح داده... از جدايی ها شکايت می کند.