باز باران

چند وقتی هست كه از باران خبری نيست. تعجبی هم ندارد چون تابستان است و گرما. حتماً‌ باران ها قبل از رسيدن به زمين بخار شده اند.اما من يك شعر در وب كسی كه اسمش يادم نيست پيدا كرده ام. فكر كنم حيف باشد اگر ديگران آن را نخوانند:

.... وای باران

شيشه پنجره را باران شست

از دل من اما، چه كسی نقش تو را خواهد شست

آسمان سربی رنگ

من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ

می پرد مرغ نگاهم تا دور

وای باران

باران

پر مرغان نگاهم را شست.

اين شعر مرا ياد کسی می اندازد که خيلی دوستش داشته ام و هنوز هم دوستش دارم. حتی اگر باران پر مرغان نگاهم را بشويد و حتی اگر اين آفتاب که حس زندگی را در من آتش می زند هر روز بتابد. البته نمی خواهم به آنهايی که آفتاب را دوست دارند، بی احترامی كنم چون من هم می دانم كه خورشيد برای زنده بودن همه ما لازم است اما من آسمان را ابری دوست دارم و باراني...

/ 1 نظر / 2 بازدید
بهناز

وای باران..باران شيشه ی پنجره را باران شست از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست ديده وقلب مرا باران شست و تو شفاف وزلال همچنان در صفحه سينه من می تازی تا بسر منزل صبح اميد تا به رويای قشنگ فردا پس کجا؟تا کی؟ من و تو دور از هم مرغ انديشه ی خود را بال زنان به سرآغاز شروعی تازه پرواز دهيم من به دل می گويم صبر را پيشه کن دل قوی دار...سحر نزديک است من بتو خواهم داد هر چه زيبايی وشادی که در اينجا باشد من بتو خواهم گفت هرچه از عشق وصفايی که به دل داشته ام من تو را ميخواهم تنها تو! اگر اشتباه نکنم اين شعر بايد از حميد مصدق باشه....خيلی زيباست..