روز زن

فردا روز زن است. روز زن و مادر .... نمي دانم كداميك از ارزش هاي وجودي زن با ارزشتر است زن بودن يا مادر بودن؟

مي دانم كه اين دو هيچكدام از يكديگر جدا نيستند اما اين دانسته خيلي داراي ارزش نيست چون به هر صورت با ديد زنانه من مطرح مي شود نه با ديد مردانه اجتماع مردسالار ما.

خيلي براي فردا خوشحال نيستم نه با حس مادرانه ام و نه با حس زنانه ام. هيچكدام. اصلاً برايم اين روز جاي سؤال دارد. از يك سو زن را به عرش بالاي هستي مي رسانند و از سوي ديگر در آزاديهاي اجتماعي  و فردي هيچ ارزشي براي زن قائل نيستند. گاهي وقتها فكر مي كنم كه اين روز را فقط براي بعضي از زنها گذاشته اند. زنهايي كه مطيع هستند و در قالب سنتي خود با چند قدم عقب تر از مرد خود حركت مي كنند. نه اكثريت زنهاي ما كه به زور در اين قالب جا گرفته اند. منظورم از عقب حركت كردن واقعاً اين نيست چرا كه نوع حركت در كوچه و خيابان سالهاست كه تغيير پيدا كرده است، منظورم قوانيني است كه بر ما سنگيني مي كند قوانيني كه مردها مي نويسند و مردها هم اجرا مي كنند. برايم عجيب است . انگار انسان تنها گونه حيواني است كه مرد در آن ملكه مي شود! آنهم براي گرفتن انتقام تمامي گونه هاي كارگري حيوانات!

البته اين مهم نيست. مهم و دردناك اين است كه مثل فردا روزهايي را مي گذارند كه يادشان نرود كه همه آنها حتماً يك مادر داشته و دارند و يا همسري كه اكثراً‌ هم از ترسش جرأت نفس كشيدن ندارند. فكر مي كنم كه اين قوانين را بيشتر مردهايي مي نويسند و خواهان اجرايش مي شوند كه در محيط داخلي و خانوادگي خود بيشتر از ديگران دچار سرخوردگي مي شوند!

به هر صورت به نظر نمي آيد كه اين درگيري كه سالهاست بين اين دو جنس وجود دارد به اين زودي تمام شود. اگر هم كسي از جامعه نسوان! دفاعي كند كه مارك فمنيستي بهش مي زنند و در جامعه مردان هم انگ خيانت و زي زي گولويي!

كاش بتوانيم در جامعه كوچك خانواده ها مساواتي بين پسرها و دخترها داشته باشيم تا وقتي بزرگ شدند با بينش و آگاهي وارد دسته بندي هاي جنسيتي نشوند و ارزش ها را در انسانيت و انسان بودن ببينند كه زن و مرد ندارد و اين روزها دارد به فراموشي سپرده مي شود.

/ 1 نظر / 2 بازدید
کاوشگر نور

سلام یه خبر ....................... خبر ........................... وب لاگ در حضور حی آپ شد منتظر نظرات ارزشمند دوستانم برای ارئه بهتر بیا و ببین و نظر بده