يك شعر

در تن خويش لنگر انداخته ام

به تك ياخته هاي سلولي ...

چند متر نگاه لازم است تا به چشمهاي تو برسم؟

با چند تن صدا مي توانم طنيني نو به حرفهايت ببخشم؟

...

مي دانم اما، صد قيراط قطره خون لازم است

تا قلبم

در لوله آزمايشگاه عشقش را بارور كند

/ 6 نظر / 3 بازدید
حسن

من دنبال وبلاگ های گنابادی ها می گشتم که نمی دونم چرا از اينجا سر درآوردم. نوشته های قشنگی داری. اين شعر هم قشنگ بود

تينا و اهورا

و رسالت من اين خواهد بود تا دو استکان چاي داغ را از ميان دويست جنگ خونين به سلامت بگذرانم تا در شبي باراني آن ها را با خداي خويش چشم در چشم هم نوش کنيم :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: به روزيم و منتظر حضور پر مهرت

محمد درویش - عکس و روح

سایه دراز لنگر ساعت روی بیابان بی پایان در نوسان بود: می آمد، می رفت. می آمد، می رفت، و من روی شن های روشن بیابان تصویر خواب کوتاهم را می کشیدم، خوابی که گرمی دوزخ را نوشیده بود و در هوایش زندگی ام آب شد. خوابی که چون پایان یافت من به پایان خود رسیدم. من تصویر خوابم را می کشیدم و چشمانم نوسان لنگر ساعت را در بهت خودش گم کرده بود. --------------------------------- عکس را عوض کردم ... اميدوارم که عکس جديد ترسناک نباشد ...