ستاره دنباله دار

هر انسانی فقط يكبار يك ستاره دنباله دار را می بيند. حالا اگر آن يكبار هم تو آن را نديدي، ضررش را خودت كرده اي.

برای پيدا كردن خوشبختي، بايد از تمام حواس ششگانه امان كمك بگيريم. خيلی وقتها خوشبختی با ما و حتی در درون  ماست. فقط كافيه كه حسش كنيم و بگذاريم تا با نيروی فوق العاده اش، تمام اطرافمان را احاطه كند. فقط بايد بهش اجاره ورود بدهيم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
زئوس

مثل يه لحظه که بايد توی هوا بقاپی اش