خاطره ها

يلدا داريم اسباب كشي مي كنيم، نمياي كمك؟

ساختمانهايي كه خاطره مي شوند... آدمهايي كه درخاطره زندگي مي كنند... ماشين هايي كه در پاركينگ خاطره ، متوقف مي مانند....

اين قسمتي از زندگي است. قسمتي از جريان زنده بودن... آدمها در هر موقع كه لازم باشد به زندگي من وارد مي شوند و در زمان لازم خود نيز خارج مي گردند.

آموختن اين مسئله چقدر سخت است. اين اگر هم قانون باشد، فكر نمي كنم خود فيثاغورث هم بتواند به من بيآموزدش!

هنوز فكر مي كنم: چرا آدمها بايد از زندگي من خارج شوند؟ اگر كسي وارد زندگي ما شد، حتي اگر بعدها هيچوقت هم نبينيمش، اما باز در خاطره ما مانده است. اين چه جور خارج شدني است؟

اين مهم نيست كه ما بخش فيزيكي خودمان را از جايي به جايي ديگر منتقل مي كنيم. مهم اين است كه لحظه هايي كه ما اينجا نفس كشيده ايم، در همين جا در همين محل ، حبس شده اند... مهم اين است كه با هيچ پاك كني در دنيا نمي شود، خاطره خنده ها و غصه هايي را كه ما داشته ايم از فضا و حجم اينجا پاك كرد.

زندگي شايد آن لحظه مسدودي است كه نگاه من در ني ني چشمان تو خود را ويران مي سازد.

زندگي شايد...

دلتنگي .... هنوز تمام نشده است اما .

دلتنگي ها با آدم انس مي گيرند... كنارش مي نشينند تا يادش نرود ...خاطره ها ...

خاطره ها با هيچ پاك كني پاك نمي شوند.

/ 6 نظر / 2 بازدید
چکاوک

خاطره شادمانيهای ديروز ما تلخترين غمی است که امروز داريم.به من سر بزن

بهرام

سلام دلتنگي ديروز ، امروز و فردا را به حال خود واگذاريم و به ترنم دلنشين تغيير بر پرده گذر زمان چنگ به خواسته هاي سبزمان بزنيم. از اين كه به وب من آمديد سپاسگزارم . اميدوارم نظرات سبزتان چراغ راه فردا باشد.

نازنین

خاطرات..........چیزهایی که در حافظه ی ما و جود دارد...........حافظه گنجینه ی ذهنی ماست که یادگاریهای ما را در آن نگه می دارد . موفق باشی

محمد درویش - عکس و روح

چه حقيراند انسانهايی که هر موقع لازم باشد به زندگي تو وارد مي شوند و در زمان لازم خود نيز خارج مي گردند... اینها هرکدام زخمی به دلی میزنند که آثار اش همان چیز است که تو خاطره می خوانی اش .... آزار میدهد انسان را این نیشتر ها ... این رخمهای التیام نیافته و گاهی هم کهنه ... چه خوش بود اگر آنان ماندگارانی بودند تا به جای زخم بر دل ما ؛ مرهم و آرامش جان ما بودند ... دوست و همگام زندگی ... تکیه گاه زمانهای نیاز و همدم لحظه های غم خواری ... شاید هم زیبایی بخش لحظه های شادی... آری ... این نیشتر ها با هیچ مرحمی بهبود نمی یابند... با هیچ مرحمی ... هیچ مرحمی ... حتی عزیز دلت ...

نازنین

سلام ممنون...............موفق باشی