مسافر

سفر ... سفر    چقدر سفر براي مسافر خوب است.  اما براي آن کس که باقي مي ماند خاطره شيرين مسافر رنج تلخي است که مي تواند همه روزهاي زندگي را به سختي بکشاند. کاش مسافر مي دانست که وقتي ترکمان مي کند و راهي دياري  ديگر مي شود نفس کشيدن چقدر سخت است.

/ 0 نظر / 3 بازدید