روزگار قلم های شکسته!

بچه تر از ما که بودند تعریف می کردند که وقتی توی مدرسه بلد نبودی درست بنویسی و تنبلی می کردی، یک مداد می گذاشتند لای انگشتانت و آنقدر فشار می دادند تا حالت جا بیاید و هم یاد بگیری و هم خوش خط بنویسی!

و حالا قلم می گذارند لای انگشتانت و آنقدر فشار می دهند تا یاد بگیری یا دیگر هرگز ننویسی و یا آنقدر بدخط که خوش نویسان روزگار خطت بزنند!

تبریک بگویم این روز را.... اما به چه کسی؟!!!

/ 5 نظر / 20 بازدید
تندر

خوشم اومد . خیلی کوتاه و موثروهنرمندانه داغی را که فرارسیدن روزخبرنگار درکشورهایی مثل ایران تازه می کند،تصویر کردی .بی هیچ اشاره ی مستقیم یا دراز گویی.

لب خندان

زیبا بود خوشم امد خیلی کوتاه مختصر و مفید میشد احساست را خواند

محمد درویش

[گل]