بدون من زندگی کن۸

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

در ذهنم سؤالات زيادي دارم كه از او بپرسم ولي همش مي ترسم كه او مجبور به تركم شود و سؤالات من بي جواب باقي بمانند. به راحتي ذهنم را مي خواند: خودت را خسته نكن. من تا آخرين روزي كه تو در اين وضعيت هستي در كنار تو مي باشم و اگر هم زمانهايي مجبور به ترك تو بشوم، باز با تو ارتباط خواهم داشت و تو در هر لحظه كه اراده كني مرا خواهي ديد. به ياد بسپار كه در عالم روحي كه ما اكنون در آن قرار داريم، تمامي رفت و آمدها با ذهن فعال انجام مي گيرد.

مي پرسم: يعني چه ... با ذهن فعال؟

مي گويد: يعني اينكه اگر تو بخواهي الان جايي بروي كافي است كه تنها به آنجا فكر كني. مثل چند لحظه پيش كه توانستي راه پله ها را ببيني. به ياد مي آوري؟

مي گويم: درست است . اما تو از كجا فهميدي؟ مي خندد: دنيايي كه من در آن قرار دارم با دنياي تو و حتي با دنياي كنوني تو كمي فرق دارد. در عوالم روحي، انسان داراي قدرت ها و مهارتهايي است كه در حصار جسم، اين قابليت ها بالقوه مانده اند. تو هم اگر وارد عوالم روحي شوي، اين قابليت هاي بالقوه تبديل به مهارتهاي بالفعل مي شوند.

مي گويم: تو تا چه وقت پيش من خواهي بود و من تا چند وقت در اين وضعيت هستم؟

مي گويد: تا زمانيكه تو در اين وضعيت هستي يعني مي تواني از جسمت خارج شوي اما هنوز به آن تعلق داري، در كنار تو خواهم ماند چون اين يك امر الهي است. همچنانكه در هنگام پايان بخشيده شدن به حيات مادي من هم، روحي براي هدايت و كمك به من در كنارم بود. اما در رابطه با وضعيت تو ... بايد بگويم كه جواب سؤالت را تنها خدا مي داند وبس. اين جواب بسته به اراده خداوندي است كه تا هر زمان هم بخواهد، مستور خواهد ماند.

مي فهمم كه اصرار بيشتر من بيهوده است چون او هم جواب سؤالم را نمي داند. براي ايجاد تغيير در حالات و موقعيتي كه از نظر احساسي در آن قرار گرفته ام، دستم را مي گيرد و  مي گويد: نمي خواهي بچه هايت را ببيني؟ به سرعت به حالت نشسته در مي آيم و مي گويم: البته! البته كه مي خواهم آنها را ببينم.

دستم را مي گيرد و ما مي ايستيم. بطور ناخودآگاه به سمت آن نور فوق العاده برمي گردم ولي نور را نمي بينم. پرسشگرانه به سمت كسي كه به عنوان راهنما برايم فرستاده شده است، برمي گردم.

عادت كرده ام كه او حتي بدون سؤال كردن به من پاسخ دهد: تو آن نور را فقط براي ادامه مسيرت ديدي. الان نيازي به وجود آن نيست چون تو هنوز به مرحله عبور از آن دالان نور نرسيده اي.

به سبكي پر حركت مي كنم و اينبار با ترسي بسيار بسيار كمتر. وجود اين راهنما مرا شجاع كرده است. كتايون از در وارد مي شود و به سمت تخت من مي آيد. خسته است و من حالا مي فهمم كه چرا.

دلم مي خواهد كه به عقب برگردم و به جسمم نگاه كنم اما راهنما فكرم را مي خواند و مرا بسوي خود مي كشد: حال نه. هنوز وقتش نرسيده است!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید