نقطه سياه

كودكي من هنوز

پايين دره هاي پر از تنهايي

منتظر صداي خاموش پاهاي توست

درد سنگين يك مشت فاصله

مثل يك آه سرد

روي پنجره هاي يخ زده حجم احساس من

بي گناه و ساكت نشسته است

با دستهايي كه بي چاره اند

اما ، چه بي ثمر اشكها را به اميد

نگاه تو مي كَنند

پاي اين ميز محاكمه

خواهش بخشش - اما بي فايده است

براي گناه مرتكب نشده

اين جا جرم من اگر هست بي گناهي

چوبه هاي دار را بايد شكست

حبس در يك حجم نور

پر شادي   پر عشق   پرشور

تو با سياهترين نقطه زندگيت

سپيدترين كلمه زندگيم را آفريدي.

/ 5 نظر / 3 بازدید
تينا و اهورا

((آشنای من)) آشنای من در کوچه باغ دلم پیچیده بوی تو ای آشنای من تنها بیا و حال مرا بپرس تنها بیا سلام مهربون باز از شوق دلتنگی قلم زدم خوشحال ميشيم پيشم بيايی اگه آپ و نديدی کنترل + اف۵ بزن ممنون بدرود

يک متهم

سامعلی خعلی خووووشال شووديم شوما را زيارتات کرتيم.خولاصه خعلی ببقشيد که گير افتادی دمتون گرم که نظر گذاشتين.رخستپی ش ما بيا

يک متهم

سامعلی دمت گرم که ما رو فراموش نيميکنی. خولاصه سعيات بر اينه که مام شوما رو فراموش نکونيم. خولاصه غرض از موزاحمت اي آق موتهم آپه مونتظر شومام هستيم.شوما کی آپ میشین به یاری حق و دعاهای معظم له.ضمنا و با اجازه از محضر آقا این دات کام آخر کامنتت رو بزار. دمت گرم.

نسترن

سلام بهناز خانوم گل شعر قشنگی بود.می دونی من شعر زياد دوست دارم.