روز جهاني كودك

روز جهاني كودك...

امروز صبح دخترم با يك لباس سفيد و دامن پيچازي آبي در حاليكه موهاش رو دم اسبي كرده بود و به شدت از جوراب شلواري سفيدش لذت مي برد رفت مهد كودك تا همراه ديگر بچه ها بروند سعد آباد و اين روز رو جشن بگيرند.

و من اينجا نشسته ام و به بي شمار كودكان كاري فكر مي كنم كه هميشه فقط راجع بهشان حرف زده ايم. خودم را دلداري مي دهم كه رسيدگي به اين كودكان به دولت مربوط است من چرا بايد خاطره دامن آبي دخترم را با اين فكر ها تلخ كنم. اما نمي شود... كمي احساس شرم مي كنم اما آيا با يك نخريدن دامن، من چه كمكي به اين بچه ها كرده ام ... ما چه كمكي كرده ايم؟

حتي اگر همه گلهاي دخترك گل فروش را هم بخرم، هيچ! چند تا كفش براي واكس زدن دارم؟

تاز ه اين ها كودكاني هستند كه در منظر ديد ما قرار دارند. وا مصيبتا از كودكان كاري كه در زير زمين هاي تاريك و نمور مشغول به كار هستند و كسي صدايشان را نمي شنود!

برويم به كانون پرورش فكري و لذت ببريم از برنامه هاي متنوعي كه براي بچه هاي ما در نظر گرفته اند. فوقش از يونيسف هم مي آيند و يك كمك هاي مردمي هم جمع مي كنند و ما هم كمكي مي كنيم و وجدانمان را راحت!

كودكان كار امروز مي توانند بزهكاران نااميد فردا باشند كه حقي را كه امروز ما از آنها گرفته ايم ، فردا با زور و جنايت از ما پس بگيرند. امروز ما روح آنها را مي كشيم و فردا آنها جسم ما را!

بزهكاران اجتماعي يك روزي بچه هاي كوچكي بوده اند كه به اميد ساخته شدن و ساختن از خداوند اجازه ورود به اين دنيا را گرفته اند. اما ما در اين دنيا با چه چيزي به آنها خوش آمد گفته ايم؟

كودكان....روز جهاني كودك!

روز جهاني كودك مال اين بچه ها نيست ...آنها كه بچه نيستند! ...كارگرند! اين است ديدي كه جامعه مرفه بي درد ما! از اين كودكان دارد.

كاش بتوانيم پيش از آنكه بيشتر از اين دلهايمان سنگ شود و گوشهايمان كر، واقعيت و حقيقت را ببينيم. اين يكي از معدود واقعياتي است كه حقيقت هم هست.

كودك هميشه كودك است چه دامن پيچازي به تن داشته باشد و چه گل بفروشد.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
آهو خانم

می دونی عزيزيم خانه از پای بست ويران است . فکر می کنی ما چندتا بچه رو می دونيم تحت حمايت خودمون بگيريم . اصلا چجوری می تونيم اين کار رو بکنيم . چقدر از کمک هايی که می کنيم به دست اين بچه ها می رسه و .............

نسترن

برای شروع سلام و اين که خوشحالم بالاخره آدرس وبلاگت رو درست پيدا کردم.خيلی وقت بود دلم می خواست بيام اينجا