به خاطر تو و من، يلدا

 

گاه چقدر دلتنگي ها آزاردهنده اند.

بخصوص وقتي كه مي داني در چارچوب قوانين دنياي دست ساخت آدمها، سخت مي شود با آن كنار آمد. دلتنگي خودش يك درد است و دل حبسي خودش دردي ديگر...

گاه شكلي كه قالب روحمان مي شود، چه فرقي مي كند ...اگر تنگ باشد و بي روزنه.

فرقي نمي كند كه ما كجاي دنيا ايستاده باشيم. زير كدام آسمان آبي، زندگي را نفس بكشيم... فرقي نمي كند : وقتي كه نتوانيم از ستاره ها درخشش را ياد بگيريم.

كاش مي شد انسان چشمهايش را مي بست  و بدون حرف كه سرچشمه تمام سوء تفاهم هاست، خودش را به آن حس سبز زنده بودن مي سپرد و مي گذاشت نگاهش تا بيكران افق هاي رنگيي برود كه دشتي از شقايق زير پاهايش , نوازشي گرم داشت.

كاش مي شد رنگ سياه دلتنگي ها را با يك رنگ سفيد در كنارش ، ملايم تر كرد. كاش مي شد...كاش مي شد... كاش مي شد....

دلتنگم... دلتنگ آن كس كه بي من و با من است. دلتنگ آن كس كه ديروز من بود و امروز اما مي دانم فرداي ديگري در انتظارش است.

دلم براي تو تنگ است.

/ 5 نظر / 2 بازدید
اهور

اگه بخواهيم ... ميشه.

محمد درویش - زئوس الهه آسمانها

بی آنکه جمله ایی بیش بگویی دانستم که رهگذری بیش نیستم در این وادی دلتنگی ... بگذار برایت بگویم نه اینکه بنویسم که نوشتن همان کلام است و حرف سرچشمه تمام سوء تفاهم ها ... پس بشنو اين نوا را : http://www.goleyas.com/blog/Zeuss/Muzsic.swf

بهرام

سلام گاهي مثل پروانه پر مي كشي تا به آغوش يك گل برسي اما دريغ از شيشه هاي تميز و حسودي كه سد راه دل غرقه به خون يك پروانه مي شوند كه نه گل و نه پروانه هيچكدوم از وجود و ماهيتش خبري ندارند و با دلخوري از هم جون مي دن. اي كاش كه فاصله اي تو دنيا نبود . حتي يك حرف

محمد درويش - عکس و روح

چرا هميشه تفکرمان به سمت منفيه قضيه بايد باشد ... اگر بتوانيم معنی تحميل را تحمل کنيم ؛ آنی متعلق به آنجا نبوده که با عنوان عکس سازگاری ندارد ... اما اينگونه نيست حتی ... دانش آموزان هم شکوفه اند ... اينطور نيست ... کمی فکر کن... شايد ماها همه ميوه های آن دوران باشيم که قبلا شکوفه بوديم ... بخصوص اگه با اشی مشی هم همراه باشند ... --------