يادبود

مي بينم كه چطور  زمان بيل مي زند

تا فراموشي را به خاك بسپارد

حسم در پس دره هاي البرز راه گم مي كند

صدايم در مه رقيق كوهستان يخ مي زند

و ستاره ها زنجيري مي شوند

تا ماه را بر گردنم بياويزند

و من در پي روزني براي خاموش نشدنم

دريغ كه خورشيد در پي گشت خويش

هلال باريكي را به جستجوست

كه من از تو به يادگار داشته ام.

/ 0 نظر / 2 بازدید