نشان تو

اينبار ديگر از تو هم هيچ نشان نيست

يا اگر هست ...

خاطره زير خاطره

قلب خاطره من آنجا،

زير هر فرود تبر تكه تكه

در حوض جاري مي شود.

و من با باران مي آيم

و زير باران مي شويم

آخرين خاطره باراني تو را.

/ 1 نظر / 2 بازدید
يه نفر

سلام ميگن فيض خدا گاهی به شکل باران بر سر ما می برد به زيرش رويم و بشوييم روح و جسممان را منتظرت هستم