بدون من زندگی كن ١١

فريبا گوشي را سر جايش گذاشت. از اين احوالپرسي مسخره كه هر يك روز درميان انجام مي داد متنفر بود. ولي براي رسيدن به هدفش مجبور بود كه اين كار را انجام دهد. سيما نفوذ زيادي در رضا داشت. بنابراين بايد دل سيما را بدست مي آورد. ولي سيما هم از او زرنگ تر بود. فريبا مي توانست سردي را در صداي او بخواند.شايد بهتر بود از اين پس به تنهايي به ديدن سودابه برود. نه اوقاتي كه رضا آنجا باشد. اينطوري توجه و شك سيما يا هر كس ديگري را كمتر بر مي انگيخت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گوشي تلفن را برداشت. شماره منزل عمه اش را گرفت. مي ترسيد كه اگر به موبايل رضا زنگ بزند، او در خانه سيما باشد. روز جمعه بود و احتمال مي رفت  كه اين وقت ظهر رضا آنجا باشد و بعد از تلفني كه به منزل سيما زده بود، درست نبود كه به رضا هم زنگ بزند.

فخري خانم گوشي را خيلي دير برداشت. با شنيدن صداي فريبا گل از گلش شكفت و مثل هميشه احوالپرسي گرمي با او كرد. فريبا مي دانست كه عمه اش هميشه مايل بوده كه او به جاي سودابه عروسش مي شد ولي سرنوشت تقدير ديگري برايش رقم زده بود. رضا منزل مادرش نبود. فريبا انديشيد: حتما بالاي سر سودابه است و يا شايد هم پيش بچه ها ... منزل سيما.

در اين دو هفته فريبا تقريباً هر روز رضا را ديده بود. تابستان بود و مدارس تعطيل. به همين دليل او تمام روزهايش را آزاد بود و اين فرصت بسيار طلايي را براي با رضا بودن از دست نمي داد. هر روز به يك بهانه به مطب رضا مي رفت. مي خواست تا در اين مدت رضا كاملاً به او عادت كند. مانعي هم وجود نداشت. نقش يك خواهر را براي رضا بازي مي كرد و از نظر خودش و خانواده و فاميل اين مسئله كاملاً طبيعي بود و يا شايد فريبا اينطور فكر مي كرد. بخصوص كه او هرگز عشق و علاقه اش را نزد كسي فاش نكرده بود. اما احساس مي كرد كه سيما نسبت به او و اين حس و حمايت خواهرانه اش مشكوك است.

لبخندي زد: من و سيما هر دو زن هستيم. بازي همديگر را كاملاً مي فهميم. ولي سيما دير يا زود قبول خواهد كرد كه موردي براي مبارزه وجود ندارد.سودابه تقريباً‌ مرده است! بالاخره بعد از مدتي كه اينطور پيش برود هم رضا خسته خواهد شد و هم سيما و هم همه! سيما مي تواند يادگاري هاي خواهرش را نگهدارد و من هم رضا را !!!

روز جمعه بود و حتماً رضا بعداظهر به ديدن سودابه مي رفت. بنابر اين لبخندي زد و از جايش بلند شد و با فكر اينكه چه لباسي بپوشد به اتاقش رفت.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سها

سلام. دوبار خوندم.خيلی سنگين بود.اين هم به دليل دنيای زنانه هست. قلمت زيباست. موفق باشی