شب تاريك و سنگستان و من مست

قدح از دست من افتاد و نشكست

نگهدارنده‌اش نيكو نگهداشت

وگرنه صدقدح نفتاده بشكست

/ 3 نظر / 4 بازدید
مريم قدياني

كاش هرگز قدحي نمي شكست ! بهناز عزيزم ، حضور مهربانت را سپاسگزارم . در ضمن آدرس وبت مشكلي دارد كه به سختي توانستم بيابمش . شاد باشي اي صميمي آبي !

مهدی

خوش به حالت ...چه خوب که نشکست چه خوب که کسی برات حفظش کرد!

زئوس

بهناز عزيز ... سر در گمی من زياد شده ... از ديدن پيام هيچ کس مثل تو خوشحال نشدم ... شايد تو بهتر از هر کسی بدانی که چقدر خسته ام ... شايد حسم ميکردی که من اینگونه حست میکنم ... اما لحظات به سختی و کندی ميگذرد ... ايکاش می دانستی که چقدر محتاج لحظات آرامش بخش هستم ... ايکاش ميدانستی که چقدر محتاج نوازش هستم ... ايکاش ...