بدون من زندگی كن ٩

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

لحظاتي بعد نزديك خانه سيما هستيم. هيجان زده ام. احساس مي كنم كه صداي قلبم را مي شنوم. اين دوگانگي احساسات مادي در روحم را به حساب تعلقي كه هنوز به جسمم دارم مي گذارم. اما راهنمايم مي گويد: فراموش نكن كه جسم تو تنها يك ماده است. تو الان مي داني ، چيزي كه آن را به حركت در مي آورد روح است و تمامي احساسات و هيجانات نيز مربوط به آن مي شود.

اين احساس كمي وحشتناك است كه به هر چيزي كه فكر كني، ديگري آن را بخواند! يعني اينكه هيچ حريم خصوصي نداري! درست مثل يك كتاب از جورج اورول كه اگر الان نامش را درست به خاطر داشته باشم، سال ١٩٨٤ بود.

مي خندد – مي دانم كه باز هم فكرم را خوانده است ولي بايد به اين مسئله عادت كنم. اين زندگيست كه جاري است. اين حس زنده بودن .... چه با تنم و چه بدون آن ـ مهم اين است كه من زنده ام. مي توانم ببينم و بشنوم. حتي اگر ساير آدمها اين را حس نكنند و نفهمند. كمي احساس غرور مي كنم. به اين شكل من از آنها كاملترم.

با كمي احساس ترس از آنچه كه تا لحظاتي ديگر شاهدش خواهم بود، به در خانه نزديك مي شوم. راهنمايم كناري ايستاده است. مي خوانم كه تا دم در با من است و نه بيشتر. شايد دلش نمي خواهد و يا شايد هم اجازه ندارد. اين را نمي توانم بفهمم. لبخند مي زند: از پس اين لحظه، خودت بايد به تنهايي بربيايي!!!

از در رد مي شوم. ديگر احتياجي نيست  بايستم و كسي عبور كند تا منهم پشت سرش بتوانم رد شوم.

پله ها را به سرعت بالا مي روم. وارد حال مي شوم. ساعت ديواري، ١١ را نشان مي دهد. صداي بچه ها را مي شنوم. هيجان زده ام! با تمام وجودم مي خواهم تا در آغوششان بكشم. به سرعت خودم را به اتاق پذيرايي مي رسانم. پيام كوچكم دراز كشيده و شيشه شير به دست كارتون تماشا مي كند و پريسا با سروناز و سوگل كه بچه هاي سيما هستند، روي زمين نشسته و بر روي چيزي خم شده اند. نزديكتر ميشوم. پازل يك فرشته را كامل مي كنند. هيچ كداام وجودم را احساس نكرده اند. موهاي پريسا را نوازش مي كنم. اما او واكنشي نشان نمي دهد. ديگر از اين بابت نمي ترسم.

كنار پيام مي نشينم و به آرامي مي بوسمش. مي خندد و نگاهم مي كند. انگار مرا مي بيند. منهم لبخند مي زنم و باز دوباره مي بوسمش. باز هم مي خندد و دستهايش را به طرفم دراز مي كند. خداي من او مرا مي بيند! چه احساس لذت بخشي است كه اين طرف خط بايستي و ببيني كه كسي در ان سوي مي تواند تو را ببيند.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
سها

سلام. خوش بحالت در اونور خط کسی باز تورو ديد . ما که اينور بوديم ديده نشديم.راستی با اجازه لينکت را در وبلاگ ميزارم. موفق باشی