بدون من زندگی كن١٢

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اين احساس كه پس از چندين روز مي توانستم بچه هايم را ببينم بسيار لذت بخش بود. انگار نيرو و جان تازه اي گرفته بودم و اينطور شايد مي توانستم براي با آنها بودن بيشتر تلاش كنم.

به صداي باز شدن در هم من و هم راهنمايم، به سمت در چرخيديم. رضا با يك جعبه شيريني وارد شد. آقا محمود ، شوهر سيما هم با او بود.

با ديدن رضا شوق بي حصري را احساس كردم. تا اين لحظه فقط به بچه ها فكر كرده بودم. احتمالاً اگر در جسم ماديم بودم، چشمهايم برق مي زد و لپ هايم گل مي انداخت. مثل همان روزهاي اول كه همديگر را مي ديديم. چهره رضا خيلي خسته به نظر مي رسيد. حتماً هم نگران من است و هم كارش خيلي زياد. با غرور به راهنمايم مي گويم: او همسر من است. مي خندد: مي دانم! وقتي كه قرار شد براي كمك به تو انتخاب شوم، همه چيز را راجع به تو فهميدم.

وجود اين راهنما در كنارم بسيار آرامبخش است. ترسم از محيط اطراف خيلي كمتر شده است. كنار رضا مي نشينم كه پس از سلام واحوالپرسي با سيما، پيش بچه ها نشسته و در چيدن پازل به آنها كمك مي كند. پيام با لبخندي آرام به خواب رفته است.

در لابه لاي موهاي رضا چند تار موي سفيد ، كاملاً‌ديده مي شوند. لباسش آستين كوتاه است و جاي يك عمل روي ساعرش كاملاً‌ مشخص است كه هنوز هم خوب نشده. قبلاً‌ اين جاي زخم را نديده بودم. حتماً‌ هنگام تصادف ايجاد شده است. از اينكه هيچ خاطره و احساس دردي از آن حادثه ندارم، احساس خوش شانسي مي كنم.

سيما سفره را كه مي اندازد، راهنمايم اشاره مي كند كه بهتر است برويم. از خانه سيما خارج مي شويم. نمي دانم بايد به كجا برويم. احساس غريبي است كه نه احتياج به سرپناه داشته باشي و نه اصلاً‌ آن را داشته باشي! اينكه همه چيز را از پس يك پرده نازك ببيني و نسبت به مردم اطرافت هم احساس تعلقي حس نكني. نمي دانم به كجا مي توانيم برويم. چون رفتن به بيمارستان كه خيلي منطقي به نظر نمي رسد. هر وقت جسمم به من احتياج داشته باشد، مرا به سوي خود مي كشد. اين مشكل را راهنمايم حل مي كند.

نمي دانم الان دقيقاً‌ در كداميك از خيابانهاي تهران هستيم. چون محل برايم كاملاً‌ ناآشنا است. در سمت چپ محلي كه ايستاده ام پاركي است. محله كمي قديمي به نظر مي رسد. خانه ها هم همينطور.

وارد پارك مي شويم. زير كي درخت بيد روي صندلي مي نشينيم كه دو تا خانم مسن هم نشسته اند و مشغول حرف زدن با همديگر ند. كنجكاو حرفهاي آنها نيستم. انگار بعد روحي در من قوي تر است كه اين ور خط برايم جذاب تر به نظر مي رسد. راهنمايم روبرو را نگاه مي كند. مسير نگاهش را تعقيب مي كنم. كمي دورتر زني را مي بينم كه با حالتي شبح گونه مشغول قدم زدن است. انگار سنگيني نگاهمان را حس مي كند كه به طرف ما مي چرخد و دستي برايمان تكان مي دهد. حدسم درست است. او هم مثل ما يك روح است. پس من مي توانم روح ها را هم ببينم و البته نترسم! شايد اگر تا چند وقت پيش بود و من يك روح مي ديدم از ترس منجمد مي شد. ولي حالا كه خودم مثل آنها هستم، ديگر احساس ترس ندارم. راهنمايم هم برايش دستي تكان مي دهد و به من مي گويد: آن زن را ديدي. با سر اشاره مثبت مي كنم. مي گويد: مدت هاي مديدي است كه در اين ساعت به اينجا مي آيد و همين مسير را قدم مي زند. وقتي اين پارك را تازه ساخته بودند، او هر روز مخفيانه با مردي  كه دوستش داشت در اينجا قرار مي گذاشت. آن روزها بهترين لحظات عمر او بودند. يك روز ، وقتي مرد مي خواست سر قرارش حاضر شود        در مسير رسيدن به اينجا در اثر يك تصادف جانش را از دست داد. آن زن تا آخرين روزي كه زنده بود به اين محل مي آمد و ساعتها روي آن نيمكت روبرويي مي نشست .حتي وقتي كه با كمك عصا راه مي رفت به ياري بچه ها و نواده هايش به اين پارك مي آمد. وقتي كه او دنياي مادي را ترك كرد اين تعلق خاطر از بين نرفت. الان هم در همان ساعت هميشگي به اينجا مي آيد. البته در ساير زمانها در محل و رتبه خودش قرار دارد ولي براي ساعتي به اينجا مي آيد و قدمي مي زند و مي رود.

مي پرسم: و آن مرد چه؟ آيا آنها باز هم همديگر را ديدند؟ مي گويد: البته . براي مدت كوتاهي همديگر را ديدند ولي مرتبه قرار گرفتن آنها با همديگر فرق دارد و به اين ترتيب آنها نمي توانند همديگر را ببينند. در ضمن نوع علاقه و حتي نفرت و ساير احساسات با آنچه در دنياي مادي وجود دارد، كاملاً  تفاوت مي كند. اينجا خيلي از اين مسائل حل شده است. اين زن شايد ديگر از فردا به اينجا نيايد. و يا شايد هم ساليان سال اين كار را ادامه دهد. مي توان گفت در واقع او به اين كار عادت كرده است. اينكه منتظر چه كسي باشي ديگر مهم نيست. خيلي از ارواح هستند كه تعلق خاطرشان را حفظ مي كنند. و يا به گونه اي به محلي عادت پيدا مي كنند . اين است كه حتماً‌ در زمان زنده بودنت شنيده اي كه مثلاً جايي روح دارد.

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
باربد

سلام وبلاگ زيبايی داريد. مايل به تبادل لينک هستيد؟ اسم وبلاگ من عکاسی با سرعت بالا است.

سها

بسيار زيبا بود. ولی هیچکس دوست ندارد طبقه اش با اونی که دوستش دارد فرق داشته باشد. صبر ميکنیم در اين دنيای مادی تا در ان دنيا به انچه برايش صبور بوده ایم برسیم . فکر کنم چيز کمی باش نه؟موفق باشی

زئوس

سلام ... مرسی که بالاخره بهم سر زدی ... نميدونم از روی پيامی که برات گذاشتم اومدی ؛ يا همينطوری اتفاقی ... نظرم رو راجع به نوشته ات وقتی برات مينويسم که بتونم مطالبت رو کاملا درک کنم ... همينطور خودت رو ... نظری که برام گذاشتی فوق العاده بود خصوصا «‌ انسانها بايد ياد بگيرند كه از پشت يك عينك شفاف به دنيا نگاه كنند. اما وقتي عاشق مي شي.... دنيا خود به خود بدون عينك هم شفاف مي شود.»

بهناز

١- به زئوس: درست حدس زدي. اما قبلاً‌ هم اومده بودم. مطلبي كه راجع به جرالدين چاپلين نوشته بودي برام خيلي جالب بود. دنيا از چشمهاي چارلي چاپلين ساده ولي بسيار بزرگ است. ٢- به سها: اينكه در اون دنيا هم با كسي باشي كه در اين دنيا دوستش داشتي، كار خيلي آسوني هم نيست. بايد ببيني كه مي توني تا آخر خط اين دنيا اون يك نفر رو مثل روز اول دوست داشته باشي؟ ٣- به باربد: باربد عزيز من به وبت سر زدم و پيام هم گذاشتم. بله مي توني تبادل لينك كني.