بدون من زندگی كن١٦

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

راهنمايم دستم را مي گيرد و مرا از او دور مي كند. يواشكي به عقب برمي گردم . حس مي كنم كه هنوز هم زير لب دارد قرقر مي كند. راهنمايم مي خندد: يكي از آن خانزاده هاست كه عمري را به امر و نهي گذارنده است. فكر مي كند كه اين دنيا هم بايد همانطور بگذرد! .... با التماس هاي دختر كوچكش هنوز به اين دنيا وصل است. بلكه در اثر اين عذاب كمي روحش پاك شود وگرنه عاقبت خوشي در انتظارش نيست.

نمي خواهم بپرسم كه او چه كرده است. چه اهميتي دارد. همه ما حتماً‌ گناههاي كوچك و بزرگي داريم. منهم همينطور ....

شيطنت هاي دوران مدرسه ام....و حتي وقتي با رضا ازدواج كردم....چقدر باعث اذيت فخري خانم شدم. البته همه تقصيرها مستقيماً‌ متوجه من نبود. فخري خانم اصلاً نمي خواست پسر يكي يكدانه اش را زن بدهد! فكر مي كرد كه من رضا را از او گرفته ام. مرتب نيش زبان مي زدو منهم پس از مدتي تحمل، هميشه جوابش را داده بودم. نسبت به رفتار سابقم احساس شرمندگي مي كنم. فكر مي كنم اگر در برابر حرفهاي مادر رضا سكوت هم مي كردم، اتفاقي نمي افتاد... بايد به خاطر حق مادريش در برابر او سكوت مي كردم. اتفاقي كه نمي افتاد.

راهنمايم لبخندي مي زند: حق با توست. هيچ اتفاقي نمي افتاد. تازه بالاخره يكروزي هم فخري خانم به اشتباهش پي مي برد....يادت مي آيد آن روز كه درجمع خانوادگيشان، زن برادرش از تو راجع به آن گلدان كريستال كه يادگار مادر شوهرش بود و فخري خانم گفته بود كه تو آن را شكسته اي، پرسيد، چه برخورد تند و نامناسبي با او كردي؟ تازه بعدش هم در خانه الم شنگه اي بر سر رضا داشتي كه بيا و ببين!....فكر نكرده بودي كه شايد فخري خانم، كمي به توجه احتياج داشته و به اين وسيله خواسته بود كه خودش را مظلوم جلوه بدهد؟..

شرمنده شده ام. راهنمايم همه چيز را مي داند. هيچ فايده اي ندارد كه انكار كنم. اتفاق آن روز به عينه در برابرم است.

مي توانم ببينم كه فخري خانم پس از رفتنمان چقدر  در برابر عكس شوهرش گريه كرده است. از گريه فخري خانم، گريه ام مي گيرد. نمي دانم چطور مي توانم جبران كنم. چطور توانسته بودم با اين پيرزني كه تنها سرمايه زندگيش را در اختيارم گذاشته بود، اينقدر بي رحم باشم؟!

مي خواهم خودم را گول بزنم: خوب تقصير خودش بود! – از روز اول مرا دوست نداشت. روز خواستگاري هم با هزار اخم و تخم آمد و نشست و حتي چايي هم نخورد! تازه بعد از آن هم اين او بود كه هر بار با زخم زبان حرف مي زد ....

راهنمايم رشته افكارم را قطع مي كند: چه چيز و چه كسي را توجيه مي كني؟ من كه محاكمه ات نمي كنم. تو براي كارها و رفتارت در جاي ديگري محاكمه خواهي شد! فقط كمي فكر كن و ته قلبت ببين كه آيا از رفتار گذشته ات راضي بوده اي يا نه. آن حس كوچولو به تو مي گو يد كه رفتارت درست بوده است يا خير.

راست مي گويد. حس من، تلافي جويانه و پر كينه، قوياً‌ مي گويد كه اشتباه كرده ام. نمي دانم شايد به رضا حسودي مي كرده ام. چون مادرم را از دست داده بودم، آن توجه عميق مادرش به او مرا اذيت مي كرده است.... نمي دانم.

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
زئوس

چقدر قشنگه که اين حس رو داشت.... حس اين رو که ميشه سکوت هم کرد ... اتفاقی نميافته ... اما روزگار بس بی رحم است و روزها و روزها اين اتفاق تکار ميشه ... مثل اينکه حافظه موقت ما داره از کار ميافته ... --------- چرا نمی ايی بهم سر بزنی ؟ برات کمی از کيک نگه داشتم ... منتظرتم ...

سها

آدم هميشه به چيزهای نداشته و از دست داده غبطه می خوره و اين امری طبيعيه. مهم اینه که این را درک کنی و می بینم که رسیدی به این درک. موفق باشی

زئوس

سلام ...مرسی بهناز عزيز من هميشه دلم ميخواست با کسی که تجربه شغلی تو رو داشته باشه صحبت کنم و از خاطراتش بدونم ... خوشحالم که اين فرد رو پيدا کردم ... اول آذر هميشه يادم خواهد ماند و منتظرش می مانم... من نمیتونم برای ماه تولد کسی به او بد بین باشم و بنابه ماه انسانها رو نمی سنجم؛ اما انسانها رو از رفتارشون ارزیابی میکنم و با توجه به این برای شما احترام خاصی قائل هستم ... من هم برات خوشحالی آرزو میکنم و امیدوارم که سالیان دراز تولد من و تولد تو هر دو شاهدش باشیم ...راستی چرا نوشتی شغل قبلی ؟ الان چطور؟