باز باران با ترانه با گوهرهاي فراوان

چه صفايي داره ديدن اين همه لطافت كه در اثر باران ايجاد شده. به راحتي مي توان البرز را ديد. نمي دانم اين شهر خاكستري پوش تا چه زمان مي تواند با بندهاي كاذب اما واقعي خود ما را به خود بند كند. برگها هنوز سبز نيستند. هنوز زنده نيستند. مي دانم كه پاييز است و مي دانم كه درختان دارند به خواب مي روند تا براي بهار خودشان را زيباتر از هميشه به نمايش بگذارند تا در اين مسابقه زنده بودن و زنده كردن، برنده شوند... اما به ياد بهار دلم هميشه مي خواهد درخت ها با باران سبز سبز باشند

/ 0 نظر / 3 بازدید