خيالمون راحت!

امروز دوشنبه است. ٨ خرداد. يك روز ديگه مثل تمامی روزها. صبح از خواب پاشدن...دست و صورت شستن ( همه فكر می كنيم اگه دست و صورتمون نشوريم، حتماً‌ طوری می شه!) .... صبحانه...كار...و.و.و.....

اما امروز يك روز از عمر ماست. يك روزی كه هيچوقت ديگه تكرار نمی شه. اما ما همه اين روزها را با يك تكرار كه اسمش رو می گذاريم روزمرگی از دست می ديم. بعد وقتی به آخرين دونه شن می رسيم، التماس می كنيم تا اين روزها برگردند. البته شايد بعضی ها هم هرگز التماس نكنند. گاهی وقتها فكر می كنم، اين شهر با همه بزرگيش و با همه وسعت و سرگرمی هاش خيلی كوچيكه. شايد برای اينكه توی اون هيچوقت آرامش نيست. وقت هم نيست. بعضی روزها حتی آسمون هم خسيسيش مياد تا با يك كم بارون، اشعه تند آفتاب رو تلطيف كنه. ما اونقدر داريم شهرمون رو كه شايد به غلط شهر ماشده،( چون اكثر ما از شهرهای ديگه مهاجرت كرده ايم، حتی اگه لهجه نداشته باشيم) پر و انباشته می كنيم كه ديگه كم كم جای نفس كشيدن هم نداشته باشيم. حيفه. گاهی وقتها بريم كوچه باغهای تجريش كه هنوز درختها از ديوار و پرچين خونه ها كوچه ها رو پرسايه كرده اند. يادمون بياد كه قبلاً‌ شهرمون چه شكلی داشت.وقتی بهار می آمد همه بوی بهار رو حس می كرديم. بارون وقتی سنگفرش خيابونها رو می شست، دست نوازشی هم روی سر درختها می كشيد. چشمهامون رو اگه خوب باز كنيم می بينيم كه ديگه حتی كلاغ ها هم كم به اين شهر می آيند. رنگ شهر مثل پر كلاغ ها خاكستری شده. صدای گنجشك ها هم خيلی دور...

خيالمون راحت! توی اين شهر ديگر هرگز سهرابی نخواهد آمد تا بالشش را پر آواز پر چلچله ها كند. آسمون هم به قدری تيره است كه ديگه مهتابی نخواهد بود تا شاملو در آن به دنبال آيدايش بگردد. خيالمون راحت!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سها

سلام. اگه سهراب يا شاملويی هم بيايند انقدر مردم درگير عشقهای پوشالی و س سری هستند که توجه نميکنن. (هيچکس زاغچه ای را سر يک مزرعه جدی نگرفت) موفق باشی